کمترین: 
0
بیشترین: 
12121.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12121.4
زمان: 
1/15 21:00
قیمت بات تایلند امروز 15 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 15 فروردین 1397 , 12121.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 09:10","price":12121.4},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":12121.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398