کمترین: 
0
بیشترین: 
2884.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2884.3
زمان: 
1/15 21:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 فروردین 1397 , 2884.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 09:10","price":2884.3},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":2884.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398