کمترین: 
0
بیشترین: 
10058.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10058.5
زمان: 
1/15 21:00
قیمت دینار بحرین امروز 15 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 15 فروردین 1397 , 10058.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 09:10","price":10058.5},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":10058.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399