کمترین: 
0
بیشترین: 
1008.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1008.6
زمان: 
1/15 21:00
قیمت ریال عربستان امروز 15 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 فروردین 1397 , 1008.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 09:10","price":1008.6},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":1008.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398