کمترین: 
0
بیشترین: 
12581.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12581.4
زمان: 
1/15 21:00
قیمت دینار کویت امروز 15 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 12581.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 09:10","price":12581.4},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":12581.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398