کمترین: 
0
بیشترین: 
483.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
483.1
زمان: 
1/15 21:00
قیمت کرون نروژ امروز 15 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 483.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 09:10","price":483.1},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":483.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398