کمترین: 
0
بیشترین: 
451.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.1
زمان: 
1/15 21:00
قیمت کرون سوئد امروز 15 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 فروردین 1397 , 451.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 09:10","price":451.1},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":451.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398