کمترین: 
0
بیشترین: 
3948.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3948.5
زمان: 
1/15 21:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 3948.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 09:10","price":3948.5},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":3948.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398