کمترین: 
0
بیشترین: 
947.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
947.3
زمان: 
1/15 21:00
قیمت لیر ترکیه امروز 15 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 947.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 09:10","price":947.3},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":947.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399