کمترین: 
0
بیشترین: 
3782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3782
زمان: 
1/15 21:00
قیمت دلار امروز 15 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 15 فروردین 1397 , 3782 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 09:10","price":3782},{"date":"1397/01/15 20:50","price":0},{"date":"1397/01/15 21:00","price":3782}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398