کمترین: 
381
بیشترین: 
426
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
384.5
زمان: 
1/15 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 فروردین 1397 , 384.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/15 00:00","price":422},{"date":"1397/01/15 00:30","price":426},{"date":"1397/01/15 01:00","price":425.5},{"date":"1397/01/15 01:30","price":421.51},{"date":"1397/01/15 02:00","price":420},{"date":"1397/01/15 05:00","price":421.41},{"date":"1397/01/15 05:30","price":419.73},{"date":"1397/01/15 06:00","price":423.07},{"date":"1397/01/15 06:30","price":418.97},{"date":"1397/01/15 07:00","price":413.43},{"date":"1397/01/15 07:30","price":406.85},{"date":"1397/01/15 08:00","price":411},{"date":"1397/01/15 08:30","price":409.1},{"date":"1397/01/15 09:00","price":406.02},{"date":"1397/01/15 11:00","price":414.01},{"date":"1397/01/15 11:30","price":412},{"date":"1397/01/15 12:00","price":411.99},{"date":"1397/01/15 12:30","price":413},{"date":"1397/01/15 13:00","price":411},{"date":"1397/01/15 13:30","price":410},{"date":"1397/01/15 14:00","price":407.06},{"date":"1397/01/15 14:30","price":400},{"date":"1397/01/15 15:00","price":396},{"date":"1397/01/15 15:30","price":395},{"date":"1397/01/15 16:00","price":395.5},{"date":"1397/01/15 16:30","price":390},{"date":"1397/01/15 17:00","price":392.1},{"date":"1397/01/15 17:30","price":391.56},{"date":"1397/01/15 18:00","price":392},{"date":"1397/01/15 18:30","price":392.2},{"date":"1397/01/15 19:00","price":393.6},{"date":"1397/01/15 19:30","price":384.62},{"date":"1397/01/15 20:00","price":384.64},{"date":"1397/01/15 20:30","price":381},{"date":"1397/01/15 21:30","price":384.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398