کمترین: 
66.48
بیشترین: 
66.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.48
زمان: 
1/14 18:00
قیمت نفت اوپک امروز 14 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 66.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 18:00","price":66.48}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398