کمترین: 
16800
بیشترین: 
16800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16800
زمان: 
1/14 14:10
قیمت دینار کویت امروز 14 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 16800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 14:10","price":16800}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398