کمترین: 
74
بیشترین: 
75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74
زمان: 
1/14 14:10
قیمت افغانی امروز 14 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 12:40","price":75},{"date":"1397/01/14 14:10","price":74}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398