کمترین: 
5015
بیشترین: 
5040
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5015
زمان: 
1/14 17:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 14 فروردین 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 5015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 12:40","price":5040},{"date":"1397/01/14 15:20","price":5030},{"date":"1397/01/14 17:50","price":5015}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398