کمترین: 
3900
بیشترین: 
4050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3900
زمان: 
1/14 14:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 14 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 14 فروردین 1397 , 3900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 12:30","price":4050},{"date":"1397/01/14 14:10","price":3900}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398