کمترین: 
1716000
بیشترین: 
1731000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1729000
زمان: 
1/14 17:00
قیمت سکه امامی امروز 14 فروردین 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 1729000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 12:24","price":1720000},{"date":"1397/01/14 12:30","price":1724400},{"date":"1397/01/14 12:36","price":1716000},{"date":"1397/01/14 13:36","price":1731000},{"date":"1397/01/14 17:00","price":1729000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398