کمترین: 
528300
بیشترین: 
534000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534000
زمان: 
1/14 12:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 14 فروردین 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 534000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 12:12","price":530500},{"date":"1397/01/14 12:30","price":528300},{"date":"1397/01/14 12:36","price":534000}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398