کمترین: 
828800
بیشترین: 
848000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
848000
زمان: 
1/14 13:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 14 فروردین 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 848000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 12:12","price":830500},{"date":"1397/01/14 12:18","price":834500},{"date":"1397/01/14 12:30","price":828800},{"date":"1397/01/14 12:36","price":841000},{"date":"1397/01/14 13:36","price":848000}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398