کمترین: 
825813
بیشترین: 
846000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
846000
زمان: 
1/14 13:36
قیمت نیم سکه امروز 14 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 846000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 12:12","price":827500},{"date":"1397/01/14 12:18","price":831500},{"date":"1397/01/14 12:30","price":825813},{"date":"1397/01/14 12:36","price":839000},{"date":"1397/01/14 13:36","price":846000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398