کمترین: 
727200
بیشترین: 
734400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
727700
زمان: 
1/14 21:10
قیمت طلای متفرقه امروز 14 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 727700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 12:10","price":729500},{"date":"1397/01/14 12:30","price":730200},{"date":"1397/01/14 12:40","price":732500},{"date":"1397/01/14 13:05","price":733100},{"date":"1397/01/14 13:15","price":733600},{"date":"1397/01/14 13:40","price":734300},{"date":"1397/01/14 13:50","price":734200},{"date":"1397/01/14 13:55","price":734400},{"date":"1397/01/14 14:30","price":733200},{"date":"1397/01/14 14:40","price":731600},{"date":"1397/01/14 14:55","price":731900},{"date":"1397/01/14 15:25","price":732100},{"date":"1397/01/14 15:35","price":731900},{"date":"1397/01/14 15:50","price":730600},{"date":"1397/01/14 15:55","price":730300},{"date":"1397/01/14 16:10","price":730800},{"date":"1397/01/14 16:30","price":730300},{"date":"1397/01/14 18:05","price":729700},{"date":"1397/01/14 18:50","price":729500},{"date":"1397/01/14 19:10","price":729300},{"date":"1397/01/14 19:35","price":727900},{"date":"1397/01/14 19:55","price":727200},{"date":"1397/01/14 21:10","price":727700}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398