کمترین: 
835
بیشترین: 
845
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
835
زمان: 
1/14 12:30
قیمت کرون دانمارک امروز 14 فروردین 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 835 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 11:50","price":845},{"date":"1397/01/14 12:30","price":835}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398