کمترین: 
5270
بیشترین: 
5400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5400
زمان: 
1/14 12:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 5400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 11:50","price":5390},{"date":"1397/01/14 12:10","price":5270},{"date":"1397/01/14 12:20","price":5400}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398