کمترین: 
2950
بیشترین: 
3070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3050
زمان: 
1/14 14:10
قیمت منات آذربایجان امروز 14 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 14 فروردین 1397 , 3050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:50","price":2950},{"date":"1397/01/14 12:50","price":3050},{"date":"1397/01/14 13:10","price":3070},{"date":"1397/01/14 14:10","price":3050}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398