کمترین: 
87
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
1/14 14:10
قیمت روبل روسیه امروز 14 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:50","price":87},{"date":"1397/01/14 12:50","price":90},{"date":"1397/01/14 14:10","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398