کمترین: 
1345
بیشترین: 
1350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1350
زمان: 
1/14 17:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 فروردین 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 1350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:50","price":1350},{"date":"1397/01/14 12:30","price":1345},{"date":"1397/01/14 17:20","price":1350}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398