کمترین: 
635
بیشترین: 
645
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
635
زمان: 
1/14 13:50
قیمت کرون نروژ امروز 14 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:50","price":640},{"date":"1397/01/14 11:50","price":645},{"date":"1397/01/14 12:30","price":640},{"date":"1397/01/14 13:50","price":635}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398