کمترین: 
605
بیشترین: 
630
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
620
زمان: 
1/14 13:10
قیمت کرون سوئد امروز 14 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 فروردین 1397 , 620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:50","price":610},{"date":"1397/01/14 11:50","price":630},{"date":"1397/01/14 12:30","price":605},{"date":"1397/01/14 12:40","price":615},{"date":"1397/01/14 13:10","price":620}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398