کمترین: 
3935
بیشترین: 
4055
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4055
زمان: 
1/14 15:30
قیمت دلار استرالیا امروز 14 فروردین 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 14 فروردین 1397 , 4055 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:50","price":4000},{"date":"1397/01/14 11:50","price":3935},{"date":"1397/01/14 12:10","price":3970},{"date":"1397/01/14 12:20","price":3950},{"date":"1397/01/14 12:30","price":3940},{"date":"1397/01/14 12:40","price":3975},{"date":"1397/01/14 13:00","price":4050},{"date":"1397/01/14 13:10","price":3995},{"date":"1397/01/14 13:20","price":3985},{"date":"1397/01/14 15:30","price":4055}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398