کمترین: 
4020
بیشترین: 
4045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4020
زمان: 
1/14 13:10
قیمت دلار کانادا امروز 14 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 فروردین 1397 , 4020 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:50","price":4020},{"date":"1397/01/14 11:50","price":4045},{"date":"1397/01/14 12:10","price":4030},{"date":"1397/01/14 12:20","price":4040},{"date":"1397/01/14 12:30","price":4035},{"date":"1397/01/14 13:10","price":4020}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398