کمترین: 
1300
بیشترین: 
1360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1335
زمان: 
1/14 12:50
قیمت لیر ترکیه امروز 14 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 1335 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:40","price":1360},{"date":"1397/01/14 10:50","price":1350},{"date":"1397/01/14 11:50","price":1340},{"date":"1397/01/14 12:00","price":1300},{"date":"1397/01/14 12:10","price":1310},{"date":"1397/01/14 12:20","price":1305},{"date":"1397/01/14 12:40","price":1340},{"date":"1397/01/14 12:50","price":1335}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398