کمترین: 
97086.2
بیشترین: 
97161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97086.2
زمان: 
1/14 13:40
قیمت شاخص بورس امروز 14 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 97086.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:30","price":97156.5},{"date":"1397/01/14 10:40","price":97161.0},{"date":"1397/01/14 10:50","price":97160.6},{"date":"1397/01/14 11:10","price":97155.1},{"date":"1397/01/14 11:20","price":97153.5},{"date":"1397/01/14 13:40","price":97086.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398