کمترین: 
12900
بیشترین: 
13200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13200
زمان: 
1/14 14:10
قیمت ریال عمان امروز 14 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 14 فروردین 1397 , 13200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:10","price":12900},{"date":"1397/01/14 14:10","price":13200}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398