کمترین: 
1250
بیشترین: 
1350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1350
زمان: 
1/14 13:40
قیمت ریال عربستان امروز 14 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 14 فروردین 1397 , 1350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:10","price":1310},{"date":"1397/01/14 12:40","price":1250},{"date":"1397/01/14 13:40","price":1350}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399