کمترین: 
4935
بیشترین: 
5145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5054
زمان: 
1/14 19:10
قیمت دلار امروز 14 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 14 فروردین 1397 , 5054 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 10:10","price":4935},{"date":"1397/01/14 10:40","price":4990},{"date":"1397/01/14 10:50","price":5070},{"date":"1397/01/14 11:00","price":5065},{"date":"1397/01/14 11:30","price":5070},{"date":"1397/01/14 11:40","price":5095},{"date":"1397/01/14 12:00","price":5090},{"date":"1397/01/14 12:10","price":5145},{"date":"1397/01/14 12:40","price":5105},{"date":"1397/01/14 13:50","price":5075},{"date":"1397/01/14 14:00","price":5079},{"date":"1397/01/14 15:00","price":5055},{"date":"1397/01/14 15:20","price":5060},{"date":"1397/01/14 17:20","price":5050},{"date":"1397/01/14 17:50","price":5047},{"date":"1397/01/14 19:10","price":5054}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398