کمترین: 
2222.2
بیشترین: 
2222.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2222.2
زمان: 
1/14 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 14 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 14 فروردین 1397 , 2222.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":2222.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398