کمترین: 
65.8
بیشترین: 
65.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.8
زمان: 
1/14 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 14 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 65.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":65.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398