کمترین: 
12102.5
بیشترین: 
12102.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12102.5
زمان: 
1/14 09:10
قیمت بات تایلند امروز 14 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 14 فروردین 1397 , 12102.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":12102.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398