کمترین: 
2882.3
بیشترین: 
2882.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2882.3
زمان: 
1/14 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 14 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 14 فروردین 1397 , 2882.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":2882.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398