کمترین: 
10046.9
بیشترین: 
10046.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10046.9
زمان: 
1/14 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 14 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 14 فروردین 1397 , 10046.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":10046.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398