کمترین: 
318.9
بیشترین: 
318.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
318.9
زمان: 
1/14 09:10
قیمت دینار عراق امروز 14 فروردین 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 318.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":318.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398