کمترین: 
9824.9
بیشترین: 
9824.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9824.9
زمان: 
1/14 09:10
قیمت ریال عمان امروز 14 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 14 فروردین 1397 , 9824.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":9824.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398