کمترین: 
1007.4
بیشترین: 
1007.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1007.4
زمان: 
1/14 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 14 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 14 فروردین 1397 , 1007.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":1007.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398