کمترین: 
12582.8
بیشترین: 
12582.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12582.8
زمان: 
1/14 09:10
قیمت دینار کویت امروز 14 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 12582.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":12582.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398