کمترین: 
479.2
بیشترین: 
479.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
479.2
زمان: 
1/14 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 14 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 479.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":479.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398