کمترین: 
54.6
بیشترین: 
54.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.6
زمان: 
1/14 09:10
قیمت افغانی امروز 14 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 54.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":54.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398