کمترین: 
3954
بیشترین: 
3954
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3954
زمان: 
1/14 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 3954 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":3954}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398