کمترین: 
3565.4
بیشترین: 
3565.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3565.4
زمان: 
1/14 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 14 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 14 فروردین 1397 , 3565.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":3565.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398