کمترین: 
948.8
بیشترین: 
948.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
948.8
زمان: 
1/14 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 14 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 فروردین 1397 , 948.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":948.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398