کمترین: 
4649.2
بیشترین: 
4649.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4649.2
زمان: 
1/14 09:10
قیمت یورو امروز 14 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 14 فروردین 1397 , 4649.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/14 09:10","price":4649.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398